PSICOTERAPIA

HUMANISTA

SISTEMÁTICA

CATALÀ

/

/

CASTELLANO

GALEGO

INICI

|

|

|

|

|

QUI SOM?

QUÈ OFERIM?

NOTICIES

INFO ÚTIL

COLABORAN

Com es sabut, el far és l’aurèola de llum que ajuda la gent del mar, evitant així accidents o desviaments de ruta. Protegeix, avisa, però no marca el camí, més aviat defineix el terreny per a que el navegant manegui el seu propi timó.

 

Aquest és, en primera instància, el propòsit de Faro Psicologia: ajudar a visualitzar possibles camins, a fixar la ruta, acompanyar en l’obscuritat i en el temps desagradable.

 

La nostra tasca va enfocada a millorar l’equilibri emocional per a afrontar els avatars quotidians i a reforçar el creixement natural de la persona per a que desenvolupi les seves potencialitats, de forma que, en darrera instància, tingui el seu propi far intern com a referència i guia.

QUI SOM?

Som psicòlegs que exercim la nostra professió en consulta privada des de fa més de quinze anys.

 

La nostra forma humanista de concebre l’ésser humà, ens fa veure a cadascuna de les persones que acudeixen a la nostra consulta com algú únic, tot i que els símptomes de malestar que estigui experimentant puguin relacionar-se amb unes classificacions determinades de diagnòstic. Això implica que no treballem amb un protocol preestablert, sinó que el tractament s’ha adaptarà, amb una metodologia integradora,  al que pugui ser eficaç per a cada client / pacient, segons la seva experiència vital, estil de personalitat i història pròpia. I això dins d’un marc de relació terapèutica basada en el respecte a la individualitat, capacitació i compromís mutu.

 

El sentit de responsabilitat amb el nostre treball, ens manté actius en la nostra formació i actualització dels coneixements dins del camp de la psicologia, la psicoteràpia i la neuropsicologia.

FOTO

CV

FOTO

CV

Isabel Fachal Iglesias

Carles Rodríguez Feixóo

Oferim sessions via Skype

Atenem en català, castellà i gallec

QUÈ OFERIM?

PSICOTERAPIA

La psicoteràpia és un tractament psicològic que es desenvolupa entre un professional especialitzat i una persona, parella o família que necessita ajuda a causa dels seus patiments emocionals, i que es dóna en un marc del compromís ètic de la participació i del respecte.

INDIVIDUAL

PARELLA

FAMILIA

S’establirà un acord pel que fa a l’objectiu de la teràpia entre el psicoterapeuta i el pacient / client, en funció de la demanda més o menys explícita d’aquest, i que pot ser redefinida al llarg del procés.

 

Els motius per iniciar la psicoteràpia poden ser símptomes com:

 

Depressió, manca d’il.lusió, estat d’ànim decaigut, excés o dificultats en agafar el son, irritabilitat. No trobar-li sentit al dia a dia.

 

Ansietat, angoixa, fòbies, hipocondria, obsessions.

 

Separacions de parella, pèrdua de persones significatives, duels.

 

Problemes d’estrès, laborals, familiars, o en les relacions en general.

 

Trastorns de tipus sexual, falta de desig, de plaer, confusió en l’orientació sexual.

 

O bé pot tractar-se d’un malestar difús o una sensació de manca de projecte vital.

Consisteix a treballar amb les dues persones que formen la parella per, a partir de definir el problema des de la perspectiva de cada un, fixar l’objectiu i el procediment a seguir.

 

Poden tractar-se  problemes com:

 

Desacord en l’organització de les tasques quotidianes, del temps lliure i de les activitats de cada un.

 

El tracte amb les respectives famílies d’origen o l’educació dels fills.

 

Dificultats en la comunicació, la sensació que l’altre no ens entén o que “ja no és el que era”.

 

Sensació que s’està en “un punt mort”, fredor en les mostres d’afecte. Aparició d’un tercer en la relació.

 

I en general si la relació està creant malestar en un o els dos membres que conformen la parella o als fills, en cas que n’hi hagués.

 

El psicoterapeuta ajudarà a explorar, rescatar i potenciar els aspectes positius de la relació, a facilitar la comunicació, “desfer nusos” i veure de quina manera pot cadascun contribuir al benestar de l’altre ia la millora de la convivència.

La teràpia familiar part de la idea que el patiment d’un membre de la família afecta la resta i que la mirada d’aquests té una repercussió important en la salut d’aquell.

 

Està especialment indicada quan els símptomes de malestar afecten els membres més vulnerables, és a dir els fills.

 

De vegades els símptomes apareixen com a senyal d’alarma de la dificultat de la família per adaptar-se algun dels diferents cicles per els que es pot passar al llarg dels anys, com el naixement dels fills, incorporació d’aquests al món escolar, i més tard el seu creixement i independència, cura dels malalts o ancians, deteriorament de la relació conjugal entre els pares, etc.

 

El terapeuta posa el focus en les interaccions familiars, de manera que cada persona pugui veure les dificultats des d’una altra perspectiva, ampliant el coneixement propi i de la resta, desfent etiquetes i facilitant que cada membre pugui ocupar un rol més saludable dins del grup, on el reconeixement, la valoració i la transmissió d’afecte contribueixi a la salut i el benestar de la família.

ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

No és estrany que determinats esdeveniments en la vida ens produeixin una sensació de desorientació o bloqueig. Tot i tenir la percepció de nosaltres mateixos com capaços de poder “capejar el temporal”, ens podem trobar “sense saber per on tirar”. Es pot tractar de canvis o conflictes en la parella, en la família, el treball, en les relacions d’amistat, o de pèrdues significatives, etc.

 

L’orientació psicològica pot ser molt eficaç per ajudar a situar-nos, recuperar i posar en marxa els recursos pragmàtics, cognitius i emocionals que siguin necessaris no només per enfrontar la situació, sinó també per sortir enfortits d’aquesta.

 

A partir d’una entrevista prèvia, es veurà si cal un acompanyament al llarg d’un determinat període de temps, o bé n’hi ha prou amb consultes puntuals.

TRACTAMENT DE TRAUMES

ACTIVITATS GRUPALS

Les investigacions en neurobiologia han demostrat que, sovint en situacions traumàtiques de més o menys intensitat, el nostre cervell no pot posar en marxa les xarxes neuronals necessàries per processar l’experiència d’una manera funcional.

 

Brainspotting és un nou enfocament de tractament que permet localitzar, enfocar, processar i alliberar neurològicament experiències i símptomes fora de l’abast de la ment conscient i de les seves capacitats cognitives.

 

A través del manteniment de la fixació ocular, s’estimula la resolució d’assumptes profundament emmagatzemats en les àrees no verbals i no cognitives del cervell.

 

L’objectiu és aconseguir un alliberament completa i exhaustiva de l’activació guardada al cervell i al cos, permetent el processament que havia quedat bloquejat, de manera que l’experiència traumàtica deixi de ser un record pertorbador. desorientación o bloqueo. Aún teniendo la percepción de nosotros

Són trobades setmanals (de 2 o 3 hores), o en format d’una jornada al mes (en cap de setmana), o bé puntualment en tallers monogràfics, on s’afavoreix la possibilitat d’experimentar i tractar diferents aspectes relacionals i de creixement personal.

 

El nombre de participants pot oscil·lar entre 6 i 12 persones.

 

El treball en grup està coordinat per un o dos psicoterapeutes amb la finalitat de facilitar la interacció i la bona marxa de la dinàmica grupal.

 

Es proposen exercicis que ajuden a la millor comprensió d’un mateix i de la comunicació amb els altres. També és possible tractar situacions o problemes concrets que puguin plantejar els participants.

 

Tècniques provinents de l’Anàlisi Transaccional, Gestalt, Psicodrama i altres models, com fantasies guiades, expressió corporal, treballs amb música, dibuixos, etc. facilitaran el coneixement i la millora de les habilitats personals i de socialització.

COACHING

El coaching és un mètode que consisteix a dirigir, instruir i entrenar a una persona amb l’objectiu que aconsegueixi alguna meta o desenvolupi habilitats específiques.

 

En un ambient segur i de respecte, es parteix de la convicció que és la persona que rep el coaching qui té més coneixement sobre si mateixa. Mitjançant l’assumpció de les seves responsabilitats, s’activaran els seus recursos i potencialitats.

 

El coach no resol, estableix un acord en què es concreten els objectius a assolir, el programa a desenvolupar i l’avaluació de resultats, facilitant que la persona se senti amb el control sobre la presa de les seves decisions.

 

L’objectiu és superar les barreres que impedeixen la consecució d’èxits concrets, per obtenir els progressos desitjats en diferents àmbits: professional, esportiu, vital, etc.

INFO ÚTIL

MAPA

FOTO

BARCELONA

C/ XXXXXXX XXX

080XX, BARCELONA

isabel@faropsicologia.com

93 412 26 79

600 331 167

MAPA

FOTO

GIRONA

C/ XXXXXXX XXX

080XX, BARCELONA

carles@faropsicologia.com

97 249 24 68

679 280 728

COLABORADORS

FEAP

SCTF

COPC

APIH

PSICOTERAPIA

HUMANISTA

SISTEMÁTICA